Forsøksfiske verifiserer resultatene fra adferdsstudiene

24. juli 2014


Vi har fått verifisert adferdsstudiene med reelt fiske i sjøen. Etter prøvefiske med teiner i høst, vinter og vår er resultatene svært positive.

Kvalvik Bait har blitt testet i forhold til sild som agn. Vi benyttet 60 gram Kvalvik Bait agnkrem i teinene og ca 0,8 kilo sild som agn i  referanseteinene. Omentrent 250 teiner har vært i sjøen i perioden. Sammenligningen viser fordel til Kvalvik Bait, og vi gleder oss til videre forskning og forsøksfiske i større skala med line.