Prøvefiske med lineagnet er i gang

13. februar 2015


Vi har nå startet det første prøvefisket med prototypen av lineagnet som er under utvikling. Dette er en stor milepæl i hovedprosjektet vårt siden Polybait AS’ spede oppstart i 2011. Målet er å fange like effektivt, eller bedre enn tradisjonelt agn på en mye mer bærekraftig og miljøvennlig måte. Følg oss videre i vår misjon om endre måten hele den Norske kommersielle lineflåten egner, som vil gjøre fiskerinæringen mer lønnsom og bærekraftig.

Jan 20145 117 Jan 20145 118