Kvalvik Bait i to-siders artikkel i Kapital

1. juli 2015


Mai-utgaven av Kapital tok for seg Polybait AS’ utvikling, hovedprosjektet vårt, og lanseringen av Kvalvik Bait i Tyskland i en to-siders artikkel. Artikkelen kan du lese ved å trykke på bildene under.

Kapital - Kremen av fiskelykke      s  122 Kapital - Kremen av fiskelykke    s  123