Venstre besøker Kvalvik Bait

2. september 2015


Vi fikk nylig besøk av Venstre med Trine Skei Grande i spissen, som ønsket å få en oppdatering på fremgangen i vår utvikling av kunstige agn. Deres politiske slagord er «Grønn Vekst» noe som er svært sammenfallende med vår egen visjon og formålet med forskningen vår. De var svært positive til hovedprosjektet vårt som vil kunne øke lønnsomheten innenfor fiskeriene i Norge i tillegg til å gjøre hele industrien mer bærekraftig. Vi fikk forøvrig vite at Trine Skei Grande var ivrig laksefisker, og hun fikk naturligvis med seg en tube Kvalvik Bait Laks og Ørret som hun skulle teste neste gang hun var ved elva. Senere samme dag fikk vi og besøk av Statssekretæren for Fiskeridepartementet, Dilek Ayhan, som ønsket å lære fra vår erfaring med å være en forskningsintensiv oppstartsbedrift. Dilek fikk med seg flere gode innspill blant annet til hvordan det statlige viremiddelapparatet kan forbedres ytterligere ovenfor gründerbedrifter.