Distribusjonsavtale for Kvalvik Bait i Frankrike

18. november 2016


I kjølvannet av årets EFTTEX messe i Amsterdam, har vi inngått en avtale med Franske STB Powerline som skal distribuere utvalgte Kvalvik Bait-produkter i Frankrike. STB Powerline satser på innovative sportsfiskeprodukter og er en velrennomert produsent av ulike typer høykvalitets fiskeliner. Avtalen gjelder i første omgang våre agn-kremer, men kan bli mer omfattende i 2017. Vi er godt fornøyd med å ha fått dette til, og det illustrerer hvor viktig det er at aktører med gjensidig interesse av hverandre får en mulighet til å møtes på en arena som er 100% dedikert til sports- og fritidsfiskemarkedet.