Kvalvik Bait blir distribuert i Benelux

15. februar 2017

Kvalvik Bait Holland

Det er Tippen Valley bv, etablert i Nederland som vil få ansvaret for distribusjonen av Kvalvik Bait i hele Benelux-regionen. Avtalen skjer i kjølvannet av sommerens bransjemesser for fiskeutstyr, og de første Kvalvik Bait produktene vil finne veien inn i fiskeutstyrsbutikker i regionen allerede i Februar. Nederlandske sportsfiskere har historisk sett vært veldig nytenkende med tanke på fiskeutstyr, og ettersom fisketurismen til Norge er i stor vekst også blant Nederlendere, har det vært en prioritet å gjøre Kvalvik Bait tilgjengelig fra butikk i regionen. Den offisielle lanseringen av Kvalvik Bait i Benelux vil skje under Visma – en årlig messebegivenhet for sportsfiske i Rotterdam, hvor både Tippen Valley og Kvalvik Bait vil være tilstede på stand.