Fantastisk resultat fra testing av nytt Kvalvik Bait-agn

10. mai 2017


Kitdal Jeger- og Sportsfiske Forening (KJSF) har nylig gjennomført en omfattende test på røye av et nyutviklet agn fra Kvalvik Bait, og resultatene er oppsiktsvekkende positive. Agnet er testet i teiner mot et kontrollagn bestående av reker. Resultatene tilsier at det ikke er signifikant forskjell i fangstratene på reker og KvalvikBait – altså fisker begge agn like bra. Videre kommer det frem at agnet fra KvalvikBait hadde en mye mer vedvarende effekt, og fortsatt fisket aktivt selv etter 1 uke i vannet. Dette gir implikasjoner på at agnet har et enormt potensiale innefor kultiveringsarbeid, og også innenfor sportsfiske. Produktutviklere i Kvalvikbait starter nå arbeidet med å gjøre produktet tilgjengelig for fiskeforeninger og sports- og fritidsfiskere i Norge.

Utdrag fra KJSF sin vurdering av agnet: «Det kunstige agnet var både mindre, enklere og mer praktisk å bruke sammenliknet med reke (Bilde 6). Videre holdt agnet seg fysisk godt selv etter 1 ukes fiske. KvalvikBait hadde mye restlukt igjen selv etter en uke. Det var tydelig bitemerker i agnet som er tegn på at røya hadde spist av KvalvikBait, noe som tyder på at røya liker agnet. KJSF kommer i fremtiden til å benytte seg at dette agnet for fangst av røye, da det ikke krever mye plass, kan oppbevares i romtemperatur. Videre er agnet basert på restråstoff og er dermed et mere bærekraftig agn en for eksempel reke.»

Hele rapporten kan du lese her: KJSF rapport 1 2017 24 april 2017