Første prøvefiske gjennomført i Asia

4. februar 2019

Kvalvik Drybait prøvefiske

I løpet av høsten 2018 gjennomførte vi et innledende prøvefiske etter spesifikke Asiatiske krabbearter i Kina og Sør-Korea. Tiden fremover vil bli brukt til å analysere resultatene og gjøre de nødvendige tilpasninger på luktinnholdet for å tiltrekke flest mulig krabber. Testene gjøres i sammarbeid med lokale fiskere gjennom våre kommersielle interessenter i Kina og Sør-Korea.

Agnkostnadene i Asia er ikke like høye som man er vant til i Europa og Nord-Amerika, men bærekraften i fiskeriet er under utfordring på lik linje som i Norge. Foretrukket agn er gjerne undermålsfisk av makrell-beslektede arter, som også er menneskemat i fullvoksen størrelse. Behovet for et bærekraftig agn er overhengende, og vi er i full sving med å finne løsningen.