Forskning

I vår forskning på fiskens atferd og utviklingen av kunstige agn, er det så langt investert over 22 millioner kroner, med støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, RFF, og MABIT-programmet. Våre forskningsaktiviteter gjennomføres sammen med fiskeriforskningsinstituttet Nofima og SINTEF Materialer og Kjemi. I vårt arbeid med å avdekke naturens hemmeligheter vedrørende fiskens atferd, er studiene våre delt opp i 5 aktiviteter; (1) hjernestudier av fisk, (2) adferdsstudier i kontrollerte omgivelser, (3) passivt teinefiske, (4) linefiske i liten skala, (5) line- og teinefiske i stor skala.

Kontorer
Våre kontorer er lokaliser i SIVA Innovasjonssenter Tromsø, inne i lokalene til Norinnova Technology Transfer

 

Adferdsstudier av fisk

Polybait gründer Svein Kvalvik og forskningstekniker ved Nofima, Tor Evensen, på havbruksstasjonen i Tromsø
Polybait gründer Svein Kvalvik og forskningstekniker ved Nofima, Tor Evensen på havbruksstasjonen i Tromsø. Foto: Lars Åke Andersen

 

Adferdsstudiene våre på de ulike fiskeartene gjennomføres på Havbruksstasjonen i Tromsø i samarbeid med Nofima. En forskningstekniker fra Nofima overvåker forsøkene for å forsikre at de blir metodisk korrekt gjennomført. Med godkjenning fra Mattilsynet holdes fisken i fangenskap i forskningstanker, hvor det blir tilført ulike blandinger av attraktanter (lukt). Fiskens respons til de ulike luktene blir så loggført og senere analysert av Nofimas forskere for å avdekke hvilken luktsammensetning som var best egnet til å stimulere den aktuelle fiskearten til aktivt søk og beiteadferd.

Produksjon av attraktanter

Anlegget som benyttes for produksjon av Kvalvik Bait
En prosessleder fra Nofima (tv) og Markeds- og salgssjef hos Polybait AS, Haakon Worum (th) Foto: Lars Åke Andersen

 

Når vi har funnet den optimale sammensetningen av luktstoffer gjennom forskningen, samles det inn restråstoff blandt annet fra Norsk sjømatproduksjon som vi så utvinner attraktanter fra. Prosessen er svært bærekraftig ettersom det dreier seg om rester av proteinkilder som ikke egner seg til annet bruk. Dette gjøres på et av Europas mest moderne anlegg for a prosessere marin biomasse, noe som innebærer at det ferdige produktet er av så god kvalitet som mulig.