Kommersielt fiske

Polybait AS’ hovedprosjekt er å utvikle et bærekraftig og biologisk nedbrytbart agn som kan erstatte dagens bruk av matfisk som agn innenfor kommersielt line- og teinefiske. Prosjektet er i sluttfasen av utvklinsprosessen, og produktet planlagt å lanseres i løpet av 2016. I menyen til venstre kan du velge å lese mer om utviklingen av line- og teineagnene.


Med det ferdige produktet tar vi sikte på å løse en rekke problemer for de kommersielle fiskeriene som i dag bruker tradisjonelt agn. Fordelene med vårt kunstige agn, sammenlignet med tradisjonelt agn vil være følgende:

 

  • Mer kostnadseffektivt
  • Laget fra bærekraftige bi-produkter av marint råstoff
  • Mer miljøvennlig enn å importere agn fra Asia og Sør-Amerika
  • Lavere vekt – kun 20% av tradisjonelt agn
  • Lengere holdbarhet
  • Ingen behov for kjøl/frys
  • Økt grad av selektivt fiske – Skreddersydd for hver enkelt art
  • Fisker like effektivt eller bedre enn tradisjonelt agn.


Prototype Lineagn

Prototype av Polybait AS’ kunstige lineagn