Linefiske

Hovedprosjektet til Polybait AS om å utvikle et kunstig lineagn startet i 2011 som et samarbeid mellom Polybait og forskningsinstitusjonene SINTEF, og Nofima. Prosjektet har finansiell støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, og MABIT-programmet. I 2014 var den første prototypen klar, og i løpet av 2016 regner vi med å være i mål med utviklingen. Å utvikle et kunstig agn til kommersiell bruk byr på en rekke utfordringer. Ikke bare må agnet fiske like bra eller bedre- og like lenge som tradisjonelt agn, det må også være nedbrytbart, helt fri for giftstoffer, og være ufarlig for fisk å innta og fordøye. Dette stiller mange krav til hva slags materialer som benyttes. I tillegg har vi tatt på oss oppgaven å løse mange problemer forbundet med bruk av tradisjonelt agn. Vårt kunstige lineagn vil bidra til reduserte agnkostnader, lavere vekt, å eliminere behov for frosset lagring, samt å spare miljøet for CO2 utslipp forbundet med import av agnfisk.

 

 

Jan 20145 118

 

Stamp med line egnet med kunstig agn, under forberedelsene til første lav-skala prøvefiske. Agnet imiterer fiskekjøtt i konsistens og farge. Det egnes rett på krok og er sterkt nok til å motstå avrivning fra kroken i vannet.

 

 

Videoen er fra lav-skala prøvefiske med linebåt på malangsgrunnen i Troms i Mars 2015. Agnet henger enda på de krokene som ikke har fanget, og viser at det ikke er like attraktivt for bunndyr som i mange tilfeller spiser opp tradisjonelt agn.


Forsøksfiske


Fangstresultatene fra prøvefisket har vært svært gode. Spesielt interessant var det at vårt kunstige agn merket seg å fange større torsk enn det som er vanlig med tradisjonelt agn på line.