Fiske skrei

På Malangsgrunnen etter skreien

På yttersia, fra Røst og nordover til Vannøya i Nord-Troms er skreifisket godt i gang. Ikke bare er det mye torsk, den er også i usedvanlig godt hold. Den gode kvalitet kan delvis forklares med at torsken fulgte silda på sin gytevandring sørover langs kysten. Deretter har store mengder lodde kommet inn til kysten for å gyte. At lodda har lagt gytevandringen sin vestover skjer ikke hvert år. I følge havforskningsinstituttet gyter vanligvis lodda utenfor Øst-Finnmark – og bidrar der til det tradisjonelle vårtorskefisket hvor primært ung torsk kommer inn til kysten for å beite lodde. Men for skreien er loddas vestlige gytevandring ingen ulempe. Skreien kan stå på sin egen gyteplass og fråtse i lodda. Torsken på bildet ble tatt på Malangsgrunnen i midten av mars. Den veide 15 kilo og hadde 2-3 kilo lodde i magesekken i tillegg til stor rogn. Ikke rart den er feit!

Skreibilde Malangsgrunnen

Fisketips

Når skreien fråtser i lodde er fisket best tidlig på dagen – før den blir stappmett og blir vanskelig å få på krok. Når torsken beiter lodde kan den og være vanskelig å finne fordi den jager etter lodda og dermed flytter seg mye. Selv om man finner fisk på ekkoloddet og får fisk på første nedslepp er det ikke gitt at den står på samme plass når man går opp igjen for å drive over den samme plassen. Et tips er å sørge for å ha ett snøre ute hele tiden – da følger torsken etter! Fiskeren som ga meg dette tipset hadde dratt fisk kontinuerlig i to timer mens båten drev med vind og strøm. Et viktig poeng med loddetorsken er at den må sløyes kort tid etter fangst, ellers blir kvaliteten dårlig. I følge kvalitetsforskriften skal åtesprengt fisk sløyes innen 4 timer etter fangst.

Når kan man fiske skrei?

De første fangstene av skrei rapporteres vanligvis rett før jul. Deretter foregår fisket frem til slutten av april. Da vender skreien nesen nordover mot Barentshavet. Selv om skreien ankommer yttersia tidlig på vinteren er det ikke nødvendigvis fristene å dra ut når kulingen herjer. Skreifisket foregår tross alt på yttersia i åpent hav. Selv om yrkesfiskerne starter tidlig på året er det nok siste halvdel av mars og ikke minst april som er best egnet for fritidsfiske. Da er været som regel bedre. Det er mildere og ofte mindre vind. I tillegg er dagene mye lengre, noe som er viktig siden det er langt ut til fiskefeltet. Selv bruker jeg med 20 knops fart minst 1,5 time fra båthavna i Tromsø ut til Malangsgrunnen hvor stortorsken venter.

Bare finvær går!

Før man begir seg ut til de store bankene kan det være lurt å sjekke vind og bølgeforhold nøye. Jeg har selv en 24 fots speedsjark, men selv om det er en bred og stødig båt blir den liten der ute dersom det skulle blåse opp. Det å fiske når båten ruller mye er heller ikke så arti. Før jeg drar ut sjekker jeg derfor vindmeldingene til YR.NO og i tillegg denne fra Seawatch: http://seawatch.mg.uoa.gr/. Svak sørøstlig vind som har vart et par dager er best. Da har eventuell storsjø fra andre retninger fått roet seg og med fralandsvind blir ikke bølgene så store. For å unngå for mye avdrift bruker jeg drivanker. Det holder båten i posisjon og bidrar til å dempe effekten av bølgene.

Hva skal man gjøre med all torsken?

Skreien er som regel stor, med mange fisker på både 15 og 20 kilo. Det er spennende å få så stor torsk på havfiskestang, men man blir fort lang i armene når stortorsken skal pumpes opp fra 80-100 meters dyp. Et juksahjul kan derfor være lurt å ha. Om været er bra og fisken biter kan fangsten fort bli betydelig. Etter at mølja er spist, boknafisken hengt, fryseren fylt og klippfisken lagt i salt kan man også selge torsk på et av de mange fiskebrukene langs kysten. Som fritidsfisker har alle nordmenn i år (2013) lov til å selge 1333 kilo sløyd og hodekappet torsk, noe som med en omregningsfaktor på 1,5 utgjør 2000 kilo i rund vekt. Misteprisen for
torsk mellom 2,5 og 6 kilo (sløyd og hodekappet) er per i dag 10.50,- kr/kg, noe som betyr at man som fritidsfisker kan selge torsk for cirka 13 000 kroner. Skitt fiske!

Artikkel

Eventyrfiske etter skrei på yttersia

Av Geir Sogn-Grundvåg